Dengu lanu liribe kanthu tsopano.

Bwererani kugula